Kat_TT_01   N/N

Kat_TT_02   N/N

Kat_TT_03   N/HC


CCL anlagefrei

PLL anlagefrei

PRA rcd4 anlagefrei


A HD frei

ED frei

Patellaluxation frei

Luxation lentis/PRA frei


Zuchtzulassung ab 15.06.2021